PES H je zařízení, přinášející úsporu elektrické energie všude tam, kde jsou v kombinovaných okruzích každodenně používány běžné elektrické spotřebiče a zařízení. Dá se použít ve všech objektech sloužících k bydlení od garsoniéry až po vícegenerační rodinné domy, s charakterem odběru elektrické energie - domácnost.

Místa využití

 • Bytové domy
 • Bytové jednotky
 • Rodinné domy 
 • Rekreační objekty
 • Chalupy a chaty

Technologický a ekonomický přínos

 •  Dodání efektivně řízeného výstupního výkonu do kombinovaného okruhu
 • Nastavení parametrů při instalaci dle skutečných zátěží v daném objektu
 • Eliminace nežádoucích jevů v soustavě
 • Dynamická regulace výkonu s přepnutím stupně bez přerušení dodávky
 • Úspora spotřeby elektrické energie v rozmezí 13 až 25 %
 • Prodloužení životnosti spotřebičů až o 50%
 

Hlavní funkce

 • Chytrým řízením je dosažení vysoké účinnosti dodané el. energie
 • Ochrana zařízení proti přetížení, rázům a přechodovým jevům
 • Zlepšení účiníku spotřebičů a obvodů způsobem snížení podílu jalového proudu
 • Snížení tepelných ztrát spotřebičů což má za následek prodloužení jejich životnosti
 • Vyrovnání asymetrie zatížení na jednotlivých fázích
 • Snadné bezúdržbové použití a instalace
 • Stabilizace elektrického proudu a napětí
 • Zvýšení kapacitního výkonu přenosu v kabelech
 • Zlepšení komplexních kvalitativních vlastností výstupního napětí
 

Doplňující technické údaje

 • Životnost až 10 let při řádném užívání dle návodu
 • Nominální zátěž (dle typu) – 16, 25, 32 A na fázi
 • Rozměr skříně: dle výkonového typu
 • Krytí skříně: IP 44 na vyžádání i vyšší
 • Záruka 2 roky nebo při dodržení všech preventivních servisních
  prohlídek 5 let
 • Manuální přemostění regulačního okruhu (ruční BYPASS)
 • Automatické přemostění (BYPASS) regulačního okruhu
  v případě poruch na VO
 • Přizpůsobení parametrů jednotky dle aktuálních potřeb zákazníka
 • Možnost dodání softwarové podpory (vykreslení aktuálních U/I charakteristik, poruch a mnoha dalších)

Snadná instalace

Zařízení PES H je možno bez dalších úprav instalovat i do stávajících obvodů rozvodných skříní či přímo do kombinovaných okruhů k hlavnímu přivaděči. Není potřeba žádných úprav na jednotlivých okruzích, jakákoliv změna v zapojení kombinovaných okruhů nebo zapojených zařízení. PES se připojuje k elektrickému okruhu sériově, nejčastěji na hlavní jistič daného objektu.

 
 OznačeníVýše zátěže jističe [A]Rozměry [cm]Hmotnost [kg]Průřez/průměr vodiče [mm 2 /mm]
PES L PES 25 H1   1 x 25 A  42,5 x 20 x 8 7,5   2,5/1,8
PES 25 H 3 x 25 A   45 x 40 x 17  25,0  2,5/1,8
PES 32 H 3 x 32 A 45 x 40 x 17 25,0 4/2,3
* PES 25 H 3 x 25 A 55 x 50 x 20 32,0 2,5/1,8
* PES 32 H 3 x 32 A 55 x 50 x 20 36,5 4/2,3

 

Technická specifikace PES H:

VSTUP
Pracovní napětí: 1F: 230 V
3F: 3x400 V (3F,N,PE)
Frekvence: 48 ÷ 53 Hz
Příkon v režimu Stand by: 3 -10 W
VÝSTUP
Nominální výstupní napětí: 230 V
Počáteční napětí SOFT STARTU: 230 V (fáze – N)
Přesnost regulace a stabilizace: cca 0,1 %
Příkon v režimu Stand by: 3 -10 W
Regulace a stabilizace: fázově nezávislá
Harmonické zkreslení: žádné
Doporučená pracovní teplota: - 40 °C ÷ + 45 °C
Vlhkost: 0 ÷ 95 % nekondenzující